Úvodní stránka :: Koníci :: Kurz s Martinem Blackem

Letectví Koníci Ostatní

Kurz s Martinem Blackem

Martin Black

Ve dnech 21. - 25. srpna jsme se zúčastnili dvou kurzů (klinik) s Martinem Blackem, které na ranči Patriot pořádali manžželé Bořánkovi. Nakonec jsme jim vypomáhali s pořadatelskou služžbou u vchodu, takžže jsme nemohli vidět úplně všše, ale to rozhodně nesnížžilo míru inspirace, kterou jsme načerpali.

V sobotu a v neděli bylo dopoledne věnované vžždy obsedání koní a začátku práce s nimi. Martin Black obsednul jižž přes deset tisíc koní, takžže sledovat jeho práci byla opravdu radost. Obsednout jednoho koníka mu trvalo jednu a půl hodiny. Nejzajímavějšší nebylo ani tak samotné obsednutí jako spíšše první vykročení, cožž bývá u čerstvě obsedlých koníků často problém. Martin tohle elegantně řeššil přes rozpohybování zádě, kdy nejprve naučil koníka ustupovat zádí, pak ji rozpohyboval ze strany na stranu a nakonec nasměroval vzniklou energii směrem dopředu.
Víkendová odpoledne se odehrávala ve znamení základu horsemanshipu se skupinkou statečných jezdců. Martin probíral některá základní cvičení (obraty, couvání,...). Asi nejzajímavějšší bylo couvání, které Martin vysvětloval úplně jinak, nežž jsem (nejen já) doposud slyššela.
Důležžitou věcí, kterou Martin mnohokrát opakoval, je, žže na kažždý manévr se musíme my i koník nejprve nachystat a pak ho teprve můžžeme po koníkovi chtít. Zdánlivě banalita, o které vím, ale v potřebný okamžik si ji neuvědomím...

V úterý a ve středu byla na programu práce s telátky a lasování. Martin nejprve vysvětlil, jak se chová tele oddělené od stáda a jak by k němu měl jezdec přistupovat, aby ho oddělené udržžel. Všše si pak kažždý z jezdců ve dvojici vyzkouššel "nanečisto" s Martinem. Jeden z dvojice byl jezdec a druhý předstíral, žže je kráva a potom naopak.
Odpoledne se do haly nahnaly telata a Martin učil oddělování telete od stáda. Druhá polovina úterního odpoledne pak byla věnována (jižž bez koní) začátkům lasování a hodům na dřevěnou krávu.
Ve středu předvedl Martin ukázku lasování telete a poté si jednotliví jezdci mohli zkusit lasovat tele, přičemžž jim Martin pomáhal, aby mohli pak snadněji tele položžit.

Musím říct, žže všichni zúčastnění vytvořili na kurzu skvělou atmosféru. Dobrá nálada a chuť učit se čiššela ze vššech stran.

Martin Black

 

Kam dále:

  1. Zpět na: Koníci

Informace

Aktualizováno: 31.3.2014
Napsala: Věra Nováková Zachovalová