Zkratky

A

ACMI
(Air Combat Maneuvering Instrumentation) - přídavný kontejner používaný pro výcvik a analýzu dat při simulaci např. bojové akce.
AESA
(Active electronically scanned array) - typ radiolokátoru s aktivním elektronickým snímáním.
AFCS
(Automatic Flight Control System) - automatický systém řízení letu. Může se jednat jen o samotného "autopilota", ale také např. o ucelený systém řízení letounu.
AHRS
(Attitude and Heading Reference System) - digitální systém, který za pomoci senzorů (gyroskopů, čidel) ve třech osách letadla (vrtulníku) zprostředkovává pilotovi a přístrojům důležité letové informace. Na základě těchto informací může pilot nebo vyhodnocovací jednotka reagovat na situaci.
ASW
(Anti-Submarine Warfare) - protiponorkový boj.

B

BVR
(Beyond Visual Range) - mimo dohled.

C

C2
(Command and control) - organizační schéma řízení používané v armádě.
C3
(Command and control and communication) - organizační schéma řízení používané v armádě.
CAAS
(Common Avionics Architecture System) - software a hardware umožňující pilotovi ovládat všechny prvky vrtulníku (zobrazovací, navigační, zbraňové systémy) jednodušším způsobem. Výrobcem je Rockwell Collins.
CAS
(Close Air Support) - přímá letecká podpora.
CSAR
(Combat Search And Rescue) - Označení záchranných misí a evakuace lidí přímo z bojiště.

D

DUSTOFF
(Dedicated Unhesitating Service to our Fighting Forces) - evakuace raněných a mrtvých z bojové zóny, také se používá termín CASEVAC.

E

EAPS
(Engine Air Particle Separator) - oddělovač pevných částic na sáních motoru. Jedná se o speciální filtry, které zabraňují nasátí nečistot do motoru.
ECM
(Electronic Counter Measures) - elektronické protiopatření jsou činnosti, které znesnadňují nebo znemožňují využívání elektromagnetického spektra protivníka. Jedná se o ofenzivní činnost elektronického boje.
EFIS
(Electronic Flight Information System) - informační systém, který na MFD displeje v kokpitu zobrazuje informace. Nahrazuje systémy, které zobrazují systémy na klasické budíky.
ELINT
(Electronic intelligence) - elektronické zpravodajství.
ESM
(Electronic Support Measures) - systémy radioelektronického průzkumu sloužící pro detekci a lokalizaci zdrojů radioelektronické energie.

F

FADEC
(Full Authority Digital Engine Control) - Plně autonomní digitální řízení motoru. Na základě vstupních dat z ovládacích prvků (řídicí páka, venkovní čidla) se nastaví nejoptimálnější parametry pro chod motoru.
FBW
(Fly-by-wire) - elektroimpulzní řízení letounu (signály od řízení jsou přenášené elektricky, nikoliv mechanicky, nebo hydraulikou).
FLIR
(Forward Looking Infra-Red) - Infračervený zobrazovací systém pro přední polosféru. Zobrazuje informace pilotovy na základě tepelného obrazu.

G

GLONASS
(Globalnaja navigacionnaja sputnikovaja sistěma) - ruský systém družicové navigace.
GPS
(Global Positioning System) - Systém družicové navigace.

H

HIRNS
(Helicopter Infra-Red Navigation System) - navigační systém pracující v infračervené oblasti používaný u vrtulníků.
HMOSP
(Helicopter Multi-mission Optronic Stabilized Payload) - je lehký optoelektronický pozorovací systém středního dosahu jak pro denní, tak pro noční podmínky používaný u vrtulníků. Obsahuje FLIR systém a detektory pracující se středními a nízkými vlnovými délkami. Dále systém obsahuje laserový zaměřovač a CCD televizní kamery.
HOCAS
(Hands-On-Collective-And-Stick) - Jedná se o koncept umístění ovládacích tlačítek a přepínačů přímo na řídící páce vrtulníku. Snižuje se tím zatížení pilota.
HOTAS
(Hands On Throttle-And-Stick) - Jedná se o koncept umístění ovládacích tlačítek a přepínačů přímo na řídící páce letounu. Snižuje se tím zatížení pilota.
HTAWS
(Helicopter Terrain Awareness Warning System) - elektronický systém zabraňující vrtulníku kolizi se zemí.
HUD
(Head-Up Display) - Průhledová zobrazovací jednotka ve výši očí, přes kterou pilot může sledovat jak venkovní prostor, tak zobrazované údaje.

I

IFF
(Identification friend or foe) - identifikace vlastní - cizí letoun. Systém pracuje na bázi radiových signálů. Skládá se z dotazovače a transpondéru. Dotazovač pošle zprávu, transpodér zakódovaně odpoví, tím se identifikuje.
IHADSS
(Integrated Helmet and Display Sighting System) - přilbový zaměřovací a zobrazovací systém umožňující zaměření pomocí pohybu hlavy. Používají jej například helikoptéry AH-64 Apache a Agusta A129.
ILS
Jedná se o vojenský komunikační systém sloužící pro posílání taktických informací. Pro přenos informací používá přístup TDMA a pracuje na frekvencích 960 - 1 215 MHz. Byl vyvinut v USA.
INS
(Inertial navigation system) - Inerciální navigační systém je zařízení, které za pomocí inerciálních senzorů (gyroskopy a akcelerometry) provádí měření, které slouží k výpočtu postupného pohybu letounu v rámci svého systému souřadnic.
IRST
(Infra-Red Search and Track) - Infračervený vyhledávací a naváděcí systém.

J

JTIDS
(Joint Tactical Information Distribution System) - Systém pro distribuci taktických informací po utajeném komunikačním kanálu.

L

LAMPS
(Light Airborne Multi-Purpose System) - lehký víceúčelový letadlový systém, který využívalo U.S.Navy. Systém se skládá s detektorů, komunikačních a zbraňových systémů sloužících k boji s ponorkami a hladinovými plavidly. Ve verzi Mark I. a Mark II. byl používán na vrtulnících Kaman SH-2 Seasprite a ve verzi Mark III. na Sikorsky SH-60 Seahawk.
LANTIRN
(Low Altitude Navigation and Targeting Infrared for Night) - Infračervený navigační a zaměřovací systém pro noční lety v malých výškách.
LERX
(Leading-Edge Root eXtension) - protažená náběžná hrana kořene křídla.
Jedná se o vojenský komunikační systém sloužící pro posílání taktických informací. Pro přenos informací používá přístup TDMA a pracuje na frekvencích 960 - 1 215 MHz. Byl vyvinut v USA.
LWR
(Laser Warning Receiver) - Systém umožňující detekci přítomnosti laserových paprsků.

M

MAD
(Magnetic anomaly detector) - detektor magnetických anomálií používaný pro zjišťování poloh ponorek.
MEDEVAC
(Medical evacuation) - Evakuace raněných - autem, vrtulníkem, letadlem, lodí ...
MFD
(Multi-Functional Display) - Zobrazovací displej z tekutých krystalů v kokpitu, na kterém může pilot nebo operátor zobrazovat takřka veškeré informace o letounu - např. schéma zbraňových systémů, stav letounu, mapy, informace z radiolokátorů.

N

NVG
(Night vision goggles) - Brýle pro noční vidění.

O

OBOGS
(On-Board Oxygen Generation Systems) - systém pro tvorbu dýchatelného kyslíku přímo na palubě letounu.
ODIN
(Onboard Data Interfaces and Networks) – komunikační systém sloužící k přenosu videa, obrázků téměř v reálném čase na jinou jednotku ODIN umístěnou v letounu nebo na zemním stanovišti.

P

PESA
(Pasive electronically scanned array) - typ radiolokátoru s pasivním elektronickým snímáním.
PLS
(Personnel Locator System) - systém pro vyhledávání sestřelených osob, posádek.

R

RAST
(Recovery assist secure and traverse) - systém pro bezpečné přistání vrtulníku na malých lodích. Principem je, že se vrtulník, který je ve visu, stabilizuje pomocí kabelů k palubě lodi. Následně po přistání a zajištění je také pomocí tohoto systému odtažen do hangáru.
RHAWS
(Radar Homing And Warning System) - Naváděcí a výstražný systém, určený k identifikaci a lokalizaci radarů naváděných střel nebo jiných zbraní. Termín se většinou používal v době, kdy systém RWR ještě neuměl radar lokalizovat.
ROVER
(Remotely Operated Video Enhanced Receiver) - komunikační systém schopný přenášet video informace z bojiště přímo např. na velitelství.
RWR
(Radar Warning Receiver) - Systém umožňující detekci přítomnosti radarových signálů. Skládá z několika antén, jednotky zpracování dat, knihovny radarů a displeje. To umožňuje letadlu zjistit a identifikovat radarové systémy, které na daný letoun míří.

S

SAR
(Search And Rescue) - Označení záchranných misí.
SLAR
(Side-Looking Airborne Radar) - radiolokátor s bočním vyzařováním.
SOP
Svislá ocasní plocha.
STOL
(Short Take-Off and Landing) - krátký vzlet a přistání.

T

TACAN
(Tactical air navigation system) - navigační systém pracující v pásmu UHF určující polohu v polárních souřadnicích, jejichž počátkem je pozemní stanice.
TARPS
(Tactical Airborne Reconnaissance Podded System) - letecký taktický průzkumný systém nesený v podvěsném kontejneru. Obsahoval tři speciální kamery.
TIALD
(Thermal Imaging Airborne Laser Designator Pod) - kontejner se s laserovým zaměřovačem pro navádění laserem naváděných střel vyráběný společností SELEX Galileo. Byl používán jako hlavní značkovač ve Velké Británii.

V

VERTREP
(Vertical Replenishment) - jedná se o metodu přenosu materiálu pomocí helikoptér mezi loďmi.
VOR
(VHF Omnidirectional Radio Range) - všesměrový radiomaják. Princip: Z pozemní stanice jsou vysílány dva signály: jeden konstantně všesměrovou anténou a druhý rotující anténou. Přijímač v letadle z fázového posuvu vysílaných signálů určí azimut letounu od vysílače.
V/STOL
(Vertical and/or Short Take-Off and Landing) - schopnost letounu vzlétnout či přistát na velmi krátké vzletové dráze nebo přímo vertikálně.
VTOL
(Vertical Take-Off and Landing) - schopnost letounu startovat a přistávat vertikálně.